Sendiagnostiseret med ADHD- AuDHD

Hvem er du så med en ADHD/ AuDHD diagnose?

Når man får en ADHD- eller autismediagnose sent i livet, bliver man ofte mødt med fordomme.

Måske har du fået diagnosen på grund af én eller flere stresssygemeldinger, angst eller en depression? 

Andre hører en ADHD-podcast og føler sig pludselig set, hørt eller spejlet – måske endda for første gang?

Maskering – mask’- hva’ffor noget?

Maskering er noget af det, man som sendiagnostiseret er ekspert i. Maskering betyder, at man prøver at være og opføre sig, som andre forventer det. Det betyder, at man lærer at undertrykke egne behov, overskride egne grænser gang på gang for at passe ind. 

Noget, vi mennesker altid vil hige efter, er at være en del af flokken. 

Med en ADHD- eller en autismediagnose, så ved du godt selv, at du ikke gør, tænker og ér som andre og har derfor en grundlæggende følelse af at være forkert eller anderledes.

Når man så får diagnosen og begynder leve efter sine egne behov, så falder alle maskerne af. 

HVIS MAN ALTSÅ TØR!

For hér vil de fleste blive mødt med undren og uforstående spørgsmål måske endda fra de allernærmeste.

Nogle oplever, at familie og venner begynder at stille spørgsmålstegn ved, om det nu også er rigtigt med den diagnose?!

Og måske undrer de sig også over, at du ikke bare kan gøre, som du plejer.

Her er det vigtigt som pårørende, at man sætter sig ind i diagnosen.

At man er undersøgende og nysgerrig og ikke mindst bakker op omkring de ændringer, der vil komme.

Vil du også gerne vide mere om, hvad det betyder med en ADHD/AuDHD-diagnose? 

Måske du selv er sendiagnostiseret  eller overvejer blive udredt?

Eller hvis du er pårørende til én med ADHD, så er dette måske et kursus for dig?

Vi vil på dette kursus gøre dig klogere på dette.

 Udforsk nye muligheder! Tilmeld dig nu og vær med til at vokse og lære. Klik her for at starte!