Terapi hos Gitte

Vores sind og psyke spiller en stor rolle i vores sundhed. Vores selvværd er vigtig for hvordan vi ser os selv – og hvordan vi indgår i relationer med andre. Det gælder både relationer med vores børn, partner, familie samt venner og veninder.

Alle møder modgang i livet og ofte kan det være en god ide, at snakke med en terapeut. Gitte bruger en række teknikker og tilgange til at hjælpe dig med at tackle problematiske adfærdsmønstre, relationer eller tanker. Gennem terapi lære du at at forstå dig selv bedre, udvikle bedre kommunikationsfærdigheder og opnå større selvtillid og livsglæde. Gitte er specialist i både misbrug, vold og dydsfunktionelle familiemønstre- derfor vil hun også kunne hjælpe dig, der kommer med den del i din rygsæk.

Individuel rådgivning og terapi

Med næsten to årtiers professionel erfaring tilbyder Gitte omfattende støtte til dig, der har behov for støtte til at komme igennem en svær periode. Gitte specialisering dækker et bredt spektrum, herunder vold, stress, afhængighed og problemer med selvværd. Det betyder dog ikke du behøver komme med det for at få den hjælp du har behov for.

Forståelse og Overvindelse af Vold i Parforhold

Hvis du er i tvivl om din situation i et parforhold indebærer vold, eller hvis du er kommet ud af en voldelig relation og ønsker at forstå og bryde voldsmønstre, kan Gitte guide dig gennem de nødvendige forandringer. Hun støtter dig i at bearbejde voldens eftervirkninger og frigøre dig fra dens greb- og bryde det mønster der ofte opstår og gør mange havner i et usundt forhold igen.

Støtte til Påvirkede Pårørende

Som pårørende til en person udsat for vold kan det være svært at vide, hvordan du bedst støtter uden at miste relationen. Gitte tilbyder effektive metoder og redskaber til at italesætte volden og hjælpe den voldsudsatte med at blive klar til at modtage hjælp.

Teknikker til at Håndtere Stress

Hvis du kæmper med stress, tilbyder Gitte teknikker der forbedrer både mental og fysisk velvære. Sammen arbejder I på at implementere egenomsorg og genfinde din indre balance.

Overvinde Alkoholafhængighed

Hvis alkohol styrer mere af dit liv, end du ønsker, hjælper Gitte dig med at tage kontrol over dit forbrug. I udforsker de underliggende årsager til din afhængighed og udvikler effektive mestringsstrategier, så du kan håndtere livets udfordringer på sundere måder.

Forbedring af Selvværd

For dem, der kæmper med selvkritik og lavt selvværd, tilbyder Gitte støtte til at bryde med negative tankemønstre og opbygge en stærkere tro på dig selv.