Livet handler ikke om at finde sig selv – men om at skabe sig selv

Auriculo-

terapi

Også behandling af børn

Behandling mod stress, angst, traumer, smerter, depression, ADHD, PTSD, ar, migræne, fertilitetsproblemer, nervesmerter, hjernerystelse, piskesmeld, kæbespændinger, hælspore, hoftesmerter

Auriculoterapien er videnskabelig underbygget, Det er en neurologisk behandlingsform som via øret har direkte forbindelse til vores nervesystem og hjerne, derfor er det en særdeles effektiv måde at behandle på. Indenfor Auriculoterapien behandler man både med nåle, specielle frekvenser og farver.

Auriculoterapien er både anerkendt af WHO som både diagnostik- og behandlingsredskab.

De fleste kender kun Auriculoterapien som NADA- NADA er en simpelt protokol som er bygget udefra 5 zoner i auriculoterapien. Auriculo terapi er så meget mere end NADA.  Når man kan bruge auriculo terapien og auriculomedicinen helt rigtigt, så kan man teste de ubalancer der er i kroppen.

I grove træk betyder det, at man via øret og ved hjælp af det der kaldes VAS puls kan aflæse hvor ubalancerne i kroppen sidder.

Man kan teste sig frem til hvilken rækkefølge behandlingen skal laves i, hvilken zone der er årsagen til den ubalance der er i kroppen.

Effekten af NADA taler sit tydelige sprog- og det er derfor det bruges i det omfang det gør. MEN hvis Auriculoterapien bruges i sin fulde udstrækning kan man komme endnu mere ind til roden af problemet end ved at bruge en standart protokol.

Det er lige præcis derfor jeg ELSKER at arbejde med auriculoterapien- det er helt fantastisk at se hvordan kroppen selv viser hvordan ubalancer, smerter og psykiske ubalancer skal genoprettes.

Udover behandlinger i klinikken er jeg også med i forskningsprojekter indenfor auriculoterapien. I 2023 bliver vores forskningen indenfor behandling af PTSD præsenteret på symposium. 

Posturologi

Posturologien er et super redskab til at finde årsagen til de ubalancer, der kan sidde i kroppen. Via en posturologisk gennemgang kan man spore sig ind på, hvor i kroppen der sendes “fejlinformationer”. Det kan være man ubevidst placerer vægten forkert henover foden, der igen og igen skaber hælsmerter. Det kan også være øjenmuskulaturen, der skaber migræne eller kæben der giver spændingerne- som igen kan skabe migræne. I kllinikken er der mulighed for, at bestille tid til en fuldgennemgang som kan afhjælpe dig, der har tilbagevendende smerter eller kroniske smerter. Det gælder alt fra migræner, hælsmerter, rygsmerter mv.

Farvefrekvenser

Indenfor auriculoterapien benytter man flere forskellige behandlingsredskaber. Det betyder at behandlingerne ofte er en kombination af både ASP nåle, akupunktur nåle samt farver og frekvenser.

Fordelen ved brugen af farver og frekvenser er, at man kan behandle børn uden brug af nåle. Brugen af farver og frekvenser på de forskellige zoner kan nemlig slet ikke mærkes. Det betyder man ret effektiv kan behandle lateralitetsforstyrrelser som køresyge, balance problemer, ordblindhed, talblindhed hos børn- hvor lateraliteten er årsagen til problematikken. Det samme gør sig glædende ved børn med bogstavsdiagnoser, der har det hårdt og har brug for en pause.

Frekvenser bruges ofte til nervesmerter og er super vigtigt i traumebehandling, da det kan gå ind og påvirke de centre i hjernen der er belastede.