Livet handler ikke om at finde sig selv – men om at skabe sig selv

Auriculo-

terapi

Også behandling af børn

Behandling mod stress, angst, traumer, smerter, depression, ADHD, PTSD, ar, migræne, fertilitetsproblemer, nervesmerter, hjernerystelse, piskesmeld, kæbespændinger, hælspore, hoftesmerter

Auriculoterapien er videnskabelig underbygget, Det er en neurologisk behandlingsform som via øret har direkte forbindelse til vores nervesystem og hjerne, derfor er det en særdeles effektiv måde at behandle på. Indenfor Auriculoterapien behandler man både med nåle, specielle frekvenser og farver.

Auriculoterapien er både anerkendt af WHO som både diagnostik- og behandlingsredskab.

De fleste kender kun Auriculoterapien som NADA- NADA er en simpelt protokol som er bygget udefra 5 zoner i auriculoterapien. Auriculo terapi er så meget mere end NADA.  Når man kan bruge auriculo terapien og auriculomedicinen helt rigtigt, så kan man teste de ubalancer der er i kroppen.

I grove træk betyder det, at man via øret og ved hjælp af det der kaldes VAS kan aflæse hvor ubalancerne i kroppen sidder.

Man kan teste sig frem til hvilken rækkefølge behandlingen skal laves i, hvilken zone der er årsagen til den ubalance der er i kroppen.

Effekten af NADA taler sit tydelige sprog- og det er derfor det bruges i det omfang det gør. MEN hvis Auriculoterapien bruges i sin fulde udstrækning kan man komme endnu mere ind til roden af problemet end ved at bruge en standart protokol.

Det er lige præcis derfor jeg ELSKER at arbejde med auriculoterapien- det er helt fantastisk at se hvordan kroppen selv viser hvordan ubalancer, smerter og psykiske ubalancer skal genoprettes.

Posturologi

Via posturologien kan man spore sig ind på hvor årsagen til den smerte, det ubehag eller ubalance i kroppen sidder. Det betyder man kan gøre behandlingen meget mere effektiv og dermed årsagsbehandle fremfor at symptom behandle.

Farvefrekvenser

Indenfor auriculoterapien benytter man flere forskellige behandlingsredskaber. Det betyder at behandlingerne ofte er en kombination af både ASP nåle, akupunktur nåle samt farver og frekvenser.

Fordelen ved brugen af farver og frekvenser er, at man kan behandle børn. Brugen af farver og frekvenser på de forskellige zoner kan nemlig slet ikke mærkes. Det betyder man ret effektiv kan behandle lateralitetsforstyrrelser som køresyge, balance problemer, ordblindhed, talblindhed hos børn- hvor lateraliteten er årsagen til problematikken. Det samme gør sig glædende ved børn med bogstavsdiagnoser, der har det hårdt og har brug for en pause.