Hvad er akupunktur

Akupunktur er en ældgammel lægekunst, der går ud på at helbrede eller lindre sygelige tilstande ved hjælp af spidse genstande eller tynde nåle stukket ind i bestemte punkter på kroppen.

Metoden kan føres ca. 5000 år tilbage i Kinas historie, hvor man i ”Den gule kejsers lærebog i intern medicin” kan se dens filosofiske og praktiske grundlag beskrevet.

Grundlaget i den kinesiske lære er livsenergien ”Qi” der cirkulerer i energibaner (meridianer), hvorpå akupunkturpunkterne ligger. Hver meridian har et bestemt antal akupunkturpunkter, som er anatomisk kortlagte. Det drejer sig om i alt ca. 800 punkter. Livsenergien er blevet fotograferet af den russiske ingeniør, Semyon Kirlian, som en ”corona lyskappe” rundt om kroppen.

Akupunkturpunkterne kan i dag påvises ved elektriske målinger, idet der er målt mindre elektrisk modstand på akupunkturpunkterne end på den omliggende hud. Ved mikroskopi har man desuden fundet flere frie nerveender i og omkring akupunkturpunkterne.

Virkningen af akupunktur har man påvist ved bl.a. endorfin koncentrationen (kroppens egen smertestillende medicin) i blodet under og efter en akupunkturbehandling.

Som nævnt bygger filosofien bag akupunkturen på energier, som er til stede i alt omkring os. Mennesket er frugt af universets skabende urkraft, der er delt i de to modsat rettede, men koordinerende kræfter – Yin og Yang – og som findes i alt lige fra det uendelige univers til den mindste skabning.

Vi må lære at erkende vores afhængighed af disse basale kræfters svingninger og rytmer og af den omgivende natur. Vi befinder os i et univers, der er underlagt helt faste love og rytmer: Dag-nat, årstider og planeternes helt faste baner osv.

Et spørgsmål om balance

De to kræfter Yin og Yang hvorimellem energistrømmen, der er drivkraften i alt liv, foregår, går igen i den kinesiske akupunkturlære, idet harmoni i kroppen er ensbetydende med balance mellem disse to modsatrettede kræfter. Forstyrres balancen opstår der sygdom, og akupunkturbehandlingen går derfor ud på at genoprette balancen ved at påvirke de rigtige punkter, der er nøje afprøvet baseret på århundreders kliniske erfaringer.

Yin og yang?

I denne tekst forsøger jeg at forklare hvad Yin og Yang er, hvilke ubalancer der kan være og hvad man selv kan gøre for at rette op på ubalancerne.

Yin og Yang

At forklare hvad Yin og Yang er kort og præcist, er ikke nogen nem opgave. Det er et helt fundamentalt koncept i Østlig filosofi. Yin og Yang er to diametrale modpoler, som er uadskillelige og har en gensidig afhængighed. Alt i universet kan beskrives som værende Yin eller Yang. Det er vigtigt at huske, at Yin og Yang ikke er statiske størrelser. De er hele tiden i forandring og indeholder kimen til hinanden. De er også relative størrelser. De er ikke absolutte og kun kan defineres i forhold til hinanden. Uden Yin er der ingen Yang og omvendt. For at få en fornemmelse af alt det her, kan du tænke på et glas vand. Et glas vand er varmt eller Yang, i forhold til is, men det samme glas vand er koldt eller Yin, i forhold til kogende vand. Samtidig indeholder vandet potentialet til, både at blive til is eller til kogende damp.

Nogen eksempler på begreber som er Yin og Yang i forhold til hinanden er: nat/dag; vinter/sommer; kold/varm; hvile/aktivitet; stof/energi; samlende/udvidende; neden/oven; indvendig/udvendig; feminin/maskulin; rum/tid.

I Kinesisk medicin kan alt reduceres til en Yin/Yang dynamik, og at sygdom opstår, når der er en ubalance mellem disse to aspekter af kroppen. Det kan enten være fordi der er for meget af det den ene eller for lidt af det andet. Mange mennesker lever på en måde som forrykker balancen, ved enten at være for Yang og aktive, arbejde for hårdt, få for mange stimulanser, slappe for lidt af, eller ved at være for Yin, sidde for stille, bevæge sig for lidt, spise for Yin en kost. Man har behov for en balance mellem de forskellige ting.

Yin

I forhold til vores krop er Yin vores reserver. Det er blodet, kropsvæsker, næringsstoffer og kroppens fysiske struktur. Yin energier køler kroppen ned, både temperaturmæssigt og mentalt.

Yang

Yang Qi omfatter de energier og processer i kroppen, som er varmende og bevægende. Yang er vigtig som modpol og supplement til Yins kølende, fugtende, nærende energi. Uden Yang vil Yin ikke blive transformeret og bevæget. Yin vil ophobe sig og producere fugt og stagnationer i kroppen, man vil blive sløv. Uden Yang vil man desuden blive kold.

Yang er også vores “drive”, som giver os energi til at følge vores mål i livet.

Shen

Shen er den mest Yang og den mest usubstantiel form for Qi i kroppen. Det er en af de tre skatte i kroppen – Jing, Qi og Shen. Shen kan dårligt oversættes, men det forhindrer ikke mange forfatter i at gøre det alligevel! Giovanni Maciocia oversætter det som Sind. Shen, er meget mere omfattende end sindet. Udover at der er tre hoved definitioner på Shen, er Shen meget mere end vores mentale aktiviteter. Det er summen af vores mentale, emotionelle og ikke mindst sjælelige aspekter. Det sidst aspekt, har især været nedtonet i TCM (Traditional Chinese Medicine, som er til trods for navnet en moderne version af kinesisk medicin grundlagt i 50’erne i Kina). Fordi TKM skulle tækkes og accepteres af Maoisternes materialistisk verdens anskuelse, blev alt som havde med sjælen, gemt så meget væk som muligt.

Der findes som sagt tre hoved definitioner af Shen

1. Summen af de forskellige mentale-emotionelle-sjælelige aspekter af vores krop (Shen, Hun, Po, Yi og Zhi)

2. Den vitalitet, som kan ses i vores øjne, hud, på tungen, som mærkes i pulsen osv.

3. Vores individuelle manifestering af den universelle Shen eller energi.

Det sidst definition, har ikke meget praktisk relevans i forhold til kinesisk medicin. Derimod har de første to meget relevans, både i forhold til at forstå, kroppens fysiologi, men også ift. diagnose.

Som sagt er Shen, en af de tre skatte Jing-Qi-Shen. Disse er i virkeligheden bare refraktioner, eller forskellige koncentrationer, af qi. Her kan vi se, at i kinesisk medicin, kan der ikke være nogen adskillelse af krop og sind. Sind og kroppen hænger ikke bare sammen, som i vestlig holistisk medicin, de er hinanden. Sind og den fysisk krop, er bare forskellige manifestationer af den samme energi. Jing, Qi og Shen påvirker, og påvirkes af hinanden. En ubalance i den ene af de 3 skatte, vil skabe ubalancer i de andre to.

Shen næres af, og ankres af Blodet.

Shen’s vigtigste funktioner er:

• Bevidstheden

• At tænke

• Hukommelse

• Indsigt

• Opfattelse af stimuli

• Søvn

• Intelligens

• Visdom

• Idéer

• Følelser

• Sanser

• Samhørighed med andre

Håber ikke du blev helt forvirret?

Når jeg behandler med akupunktur er det altid en blanding af traditionel kinesiske akupunktur og de nyere akupunktur metoder. Kombinationen gør- at du får hurtigere effekt af behandlingen:)