Opbyg dig selv efter psykisk vold og andet vold

Holdforløb for dig der har været udsat for psykisk vold samt andre voldsformer

Vi glæder os til at introducere dig til dette unikke tilbud, der kombinerer både krop og sind. Her opnår du gennem undervisning og ariculoterapi
viden om voldsmekanismerne, forståelse for dine belastningssymptomer og reaktionsmønstre. Du vil modtage terapi, traumebehandling og effektive redskaber til bearbejdning af dine senfølger af volden. Vi har desuden fokus på at fremme din personlige udvikling og støtte dig i, at nå dit mål med forløbet. Tilbuddet henvender sig dig, der har været udsat for vold, uanset hvilken voldsform, som du har oplevet. Dina har mangeårig erfaring med akupunktur og har specialiseret sig i ariculoterapi, der er særlig virksom ift. traumebehandling. Gitte har stor ekspertise med terapi og rådgivning ift. vold fra ambulant rådgivning for voldsudsatte og krisecenterregi. Sammen vil vi bruge voresfaglighed til at hjælpe dig videre i din proces.

Du vil under holdforløbet møde andre, der har haft vold tæt ind på livet, og som lider af senfølger heraf. Sammen kan I opnå viden og udveksle erfaringer. I vil blive præsenteret for følgende temaer:

Kroppens belastningsreaktioner & helingsproces
Forståelse af traumer/traumebehandling
Voldsmekanismer
Traumatiske tilknytningsmønstre
Grænsesætning
Selvværd/identitet
Skyld og skam
Egenomsorg

Holdforløbet består af 6 mødegange, man mødes hver 14 dg. Der vil max. være 8 deltagere. Man vil i forbindelse med gruppeforløbet være underlagt
tavshedspligt, så det er et trygt rum for dig at træde ind i.
Til hvert tema vil du opnå effektive teknikker til bearbejdning. Holdforløbet er sammensat afteoretiske oplæg, gruppedrøftelser og traumebehandlinger. Du vil undervejs modtage 2 auriculoterapi traumebehandlinger.

Der er løbende opstart på forløbende. Skriv en mail for information omkring næste forløb

Dina Alminde

Dina Alminde er uddannet Akupunktør, Fysiologisk massør og Auriculoterapeut, Posturolog og Auriculomediciner.

Hun har mange års erfaring både indenfor behandling og undervisning.

Gitte Liv Jensen

Gitte er uddannet socialrådgiver, certificeret naturterapeut v. Human Education Group, familierådgiver i Viborg Kommune, alkoholbehandler v. Rusmiddelcenter Viborg, voldsfaglig rådgiver/terapeut v. Randers Krisecenter og ambulant rådgivning Sig det til nogen Randers, NADA behandler, kollegial superviser v. Kriminalforsorgen Viborg.