Har du senfølger efter at have oplevet vold?

Uanset hvilken voldsform du har oplevet, kan senfølgerne komme til udtryk på mange forskellige måder og i varierende grader. Måske føler du, at du har mistet fornemmelsen af, hvem du er, og hvad du har brug for, fordi det hele har handlet om voldsudøverens behov og overleve volden. Du kan føle dig usikker og i tvivl om din egen dømmekraft, da du har været underlagt voldsudøverens regler, magt og kontrol. Det kunne sikkert få store konsekvenser, hvis du modsagde dig ved at udtrykke en anden holdning eller dine behov. Med tiden indså du, at det var nødvendigt at undertrykke dig selv, for at beskytte dig selv eller dine børn, og derved undgå konflikter, der kunne føre til vold.

Du kan have mistet kontrollen over dine tanker pga. tankemylder,og din krop er overbelastet. Du mærker sikkert en overvældende træthed, og en indre uro og rastløshed. Samtidig er det svært at udholde tidspunkter med ro, da du i disse stunder kommer i kontakt med det, som skete. Du kan også opleve, at en lyd eller en duft udløser et flashback, og de voldsomme scener udspiller sig på ny. Det kan i dagligdagen være umådelig svært at huske, have overblik og koncentrere dig. Du kan være energiforladt og måske mærke tomhed og tristhed. Volden kan have efterladt sig spor af ængstelse og angst, og dit alarmberedskab er højt og hele tiden aktiveret, selv om du forsøger at berolige dig selv med, at du er i sikkerhed, og det er efterhånden et stykke tid siden, det skete.

Du har måske undervejs mistet betydningsfulde mennesker i dit netværk pga. social kontrol, eller fordi voldsudøver har forsøgt at fjendtliggøre dine nærmeste med henblik på at gøre dig mere afhængig af sig selv. Det kan ofte føre til en følelse af ensomhed og en oplevelse af, at have kæmpet længe, og du skal klare det hele selv, særligt hvis skyld og skam står i vejen for at du kanrække ud efter hjælp.

Lad os slå en ting fast, vold er uacceptabel og ulovligt, og du bærer ALDRIG ansvaret for andres adfærd. Du behøver ikke gå vejen selv. Jo mere du tør åbne op, italesætte det som er hændt dig, i tillid til at nogen vil møde og støtte dig, jo lettere kan du få bugt med senfølgerne af volden og finde din retning videre i livet.

Vi tilbyder samtaler og behandling, der er målrettet dig, der har fysiske og psykiske senfølger af vold. Vi har fokus på både sind og krop gensidigt påvirker hinanden, og indsatsen derfor skal være helhedsorienteret. Gennem terapi og auriculoterapi traume behandlinger opnår du viden om voldsmekanismerne, forståelse for dine belastningssymptomer og reaktionsmønstre. Du vil gennem terapi opnå effektive redskaber til f.eks. grænsesætning, skyld og skam, selvværd, identitetsopbygning, tilknytningsmønstre, egenomsorg samt traumebehandling. Vi hardesuden fokus på at fremme din personlige udvikling og støtte dig i, at nå dit mål med forløbet.

Der er både mulighed for holdforløb og individuelle forløb.

Holdforløb:

Du vil under holdforløbet møde andre, der har haft vold tæt inde på livet. Sammen kan i opnå viden og udveksle erfaring. I vil blive præsenteret for følgende temaer

Voldsmekanismerne

Kroppens belastningsreaktioner og helingsproces

Forståelsen for traumer/ traumebehandling

Grænsesætning

Selvværd/ identitet

Skyld/ skam

Egenomsorg

Holdforløbet består af 6 mødegangd, man mødes hver 14 dag. Mødedatoerne vil være placeret på 3 onsdage og 3 lørdage. Man vil i forbindelse med gruppeforløbet være underlagt tavshedspligt, så det vil være et trygt rum for dig at træde ind i.

Til hvert tema vil du opnå effektive teknikker til bearbejdning. Holdforløbet er sammensat af teoretiske oplæg, gruppedrøftelser og traumebehandlinger. Du vil under holdforløbet modtage to traumebehandlinger.

Pris 6750 kr.

Individuelle forløb:

I det individuelle forløb, arbejder vi 1 til 1 med din problemstilling/ helbredstilstand igennem individuel terapi og traumebehandling med auriculoterapien. Vi sammensætter forløbet efter dine behov. Målet er at undersøge de mønstre og ubalancer, som ligger til grund for din problemstilling/ helbredstilstand. Så du opnår indsigt heri, og støtte til at bearbejde og mestre din situation.

Pakke 1:

3 terapi samtaler og 1 traumebehandling med Auriculoterapi

Pris 3795 kr.

Pakke 2:

6 terapi samtaler og 2 traumebehandlinger.

Pris 7.500 kr.

Hvem er vi?

Gitte har stor ekspertise med terapi og rådgivning ifht. Voldsudsatte både med ambulant rådgivning og i krisecenter regi. Derudover er hun uddannet socialrådgiver, familierådgiver, alkoholdrådgiver samt selvfølgelig voldsfaglig rådgiver.

Dina har mange års erfaring med akupunktur og har specialiseret sig indenfor Auriculoterapien. Her har hun været med til at forske i traumebehandling og bruger de teknikker herfra i behandlingen.

Sammen har vi sammensat et forløb- både i grupper og individuelt der vil hjælpe dig videre i livet med glæde og fornyet selvværd.

Vil du høre mere om forløbene- så ring til os og få en snak. Du må også sende en mail hvis det er lettere for dig.

Gitte:

Kontakt@livsunivers

Tlf.: 26151975

Dina:

mail@dinaalminde.dk

Tlf: 28152311